Højens mål

  Vi vil skabe et trygt og accepterende miljø for børn og voksne.

Ved et trygt og accepterende miljø mener vi et sted hvor der vises opmærksomhed og omsorg for hinanden, hvor det er acceptabelt at give udtryk for sine følelser, og hvor man samtidig lærer at forstå og acceptere andres følelser.

 

Vi arbejder på at gøre børnene selvbestemmende og selvhjulpne.

I Højens hverdag arbejder vi på at børnene skal tage ansvaret for deres egne handlinger. Vi vil have færrest mulige regler, og i stedet tale til børnenes fornuft i de enkelte situationer, og forklare hvorfor man har taget nogle beslutninger.

 

Vi vil skabe en positiv og udviklende dagligdag for barnet.

Vi vil skabe en hverdag, som tilgodeser det enkelte barns udvikling, alder og aktuelle behov.

Gennem observationer i dagligdagen, dokumentation, målsætning og i dialog med børnenes forældre arbejder vi på at få et helt billede af barnets liv i Højen og i hjemmet. Vi arbejder målrettet med et helhedssyn på barnet og dets udvikling og i overensstemmelse med læreplanernes 6 temaer.

 

Vi lægger vægt på at styrke og fremme børnenes egne aktiviteter og lege.

Vi skaber ro og rum ( vi ser rummet som den tredje pædagog) og ved at være rollemodeller, ved at lytte, vejlede, ved at være nærværende og indfølende voksne.

Vi har også ansvaret for at skabe redskaber og inspiration til børnenes leg.

 

Vi støtter børnene i at skabe og vedligeholde venskaber.

At give uden nødvendigvis at modtage noget igen, at vise omsorg overfor hinanden, at give udtryk for egne ønsker, evner og grænser og lytte til og respektere andres.

 

Vi er bevidste om hvordan vi taler til hinanden i Højen.

Vi mener at det er vigtigt at alle taler på en positiv, respektfuld og konstruktiv måde til hinanden. Det gæler børnene imellem, de voksne imellem og børn og voksne imellem.